Dallimi kryesor ndërmjet një përroi dhe një përroi është se një rrjedhë i referohet çdo trupi të ujit që rrjedh në një kanal ose rrjedhës ujore ndërsa përroi i referohet një rryme të vogël dhe të cekët.

Ndërsa rrjedhat i referohen çdo lloju të rrjedhës së ujit, shumë trupa ujorë si lumenj, rrëketë, përrua dhe rivuletë janë përrenj. Prandaj, përrojat janë gjithashtu një lloj prurjesh. Sidoqoftë, ato janë zakonisht më të vogla dhe të cekëta se lumenjtë dhe kristalet.

PËRMBAJTJA

1. Pasqyrë dhe Diferenca kryesore
2. isfarë është një rrjedhë
3. farë është një Brook
4. Marrëdhënia midis një rrjedhë dhe një Brook
5. Krahasimi anësor - një rrjedhë vs një Brook në formë tabelare
6. Përmbledhje

Farë është një rrjedhë?

Sipas Bordit të Emrave Gjeografikë të Shteteve të Bashkuara, një rrjedhë është çdo trup linear, që rrjedh ujë që rrjedh në sipërfaqen e Tokës. Kështu, shumë terma përfshirë lumin, rrjedhën dhe përroin bien nën kategorinë e përrenjve. Me fjalë të tjera, ne mund ta përdorim këtë fjalë për të përshkruar çdo lloj trupi rrjedhës uji. Sidoqoftë, në anglisht britanike, një rrjedhë ndonjëherë i referohet një lumi të vogël, të ngushtë.

Dallimi midis një rrjedhë dhe një Brook

Rrjedhat rrjedhin përgjatë një rrugë fikse, e cila formohet nga një kanal i prerë në shkëmb ose tokë, zakonisht në nivelin e tokës. Ata mund të marrin forma të ndryshme në varësi të llojit të peizazhit nëpër të cilin rrjedhin. Për shembull, përrenjtë mund të bëhen ujëvara në zonat malore. Për më tepër, burimi i ujit në përrenj është uji i shiut, shkrirja e borës dhe akullit, dhe ujërat nëntokësorë.

Për tu quajtur rrymë, një trup uji duhet të jetë ose shumëvjeçar ose i përsëritur. Një rrymë shumëvjeçare ka rrjedhë të vazhdueshme, të paktën në pjesë të shtratit të saj, gjatë gjithë vitit (gjatë viteve të reshjeve normale) ndërsa një rrjedhë e përsëritur ka vetëm një rrjedhë të vazhdueshme gjatë një pjese të vitit.

Farë është një Brook?

Një përrua është një rrjedhë e vogël. Kjo është zakonisht më e vogël se lumenjtë dhe rrjedhat. Për më tepër, përrojat janë zakonisht degë e një lumi; megjithatë, kjo nuk mund të jetë gjithmonë rasti. Brooks mund të ushqehen nga një pranverë ose rrjedh gjithashtu.

Dallimi kryesor midis një rrjedhe dhe një Brook

Një karakteristikë kryesore e përrojave është thellësia e tyre. Ju lehtë mund të kaloni nëpër një përrua për shkak të kësaj cekët.

Cila është marrëdhënia midis një rrjedhë dhe një Brook

  • Brook është një rrjedhë e vogël dhe e cekët.

Cili është ndryshimi midis një rrjedhë dhe një Brook?

Rrjedha i referohet çdo trupi të ujit që rrjedh në një kanal ose rrjedhës ujore ndërsa përroi i referohet një rryme të vogël dhe të cekët. Prandaj, ndryshimi kryesor midis një përroi dhe një përroi është madhësia. Kjo eshte; përrenjtë përfshijnë lumenj të mëdhenj, rrëkula të vogla dhe të mesme, si dhe përrime të vogla, ndërsa përrenjtë janë më të vegjël se lumenjtë dhe rrjedhjet. Për më tepër, përroit janë shumë të cekët dhe harxhohen lehtësisht. Pra, ky është një tjetër ndryshim midis një përroi dhe një përroi.

Diferenca midis një rryme dhe një Brook në formë tabelare

Përmbledhje - një rrjedhë vs një Brook

Rrjedhat dhe përroi janë të dy trupat që rrjedhin ujë. Dallimi kryesor midis një përroi dhe një përroi është se një rrjedhë i referohet çdo trupi të ujit që rrjedh në një kanal ose rrjedhës ujore ndërsa përroi i referohet një rryme të vogël dhe të cekët.

Mirësjellje e imazhit:

1. ”2836358 ″ nga veshi (CC0) përmes pixabay
2. ”3648654 ″ nga _Alicja_ (CC0) përmes pixabay