Pellgu vs Lugina

Ekziston një dallim i qartë midis një pellgu dhe një luginë, megjithëse ekziston njëfarë ngjashmërie edhe në format e tyre. Pellgu dhe lugina janë formacione të ndryshme në sipërfaqen e tokës. Sipas fjalorit të Oksfordit, një legen është "një luginë rrethore ose ovale ose depresion natyror në sipërfaqen e tokës, veçanërisht ai që përmban ujë". Një luginë është "një zonë e ulët e tokës midis kodrave ose maleve, zakonisht me një lumë ose rrjedhë që rrjedh nëpër të." Mund të japim të njëjtin përkufizim edhe në këto fjalë: Një pellg lumi është zona tokësore që është drenazhuar nga një lumë dhe degët e tij. Një luginë është një tokë e ulët e rrethuar nga kodra ose male që shpesh kanë një lumë ose rrjedhë që rrjedh përgjatë fundit.

Farë është një legen?

Pellgu rrjedh nga fjala e vjetër frëngjisht bacin. Anydo tokë që zbret në një lumë ose një rrjedhë quhet basen. Shtë interesante të theksohet se sipërfaqja e tokës që mbulon pikën e saj më të lartë deri në fund të përroit ose lumit është marrë si pjesë e kullimit të rrjedhës. Një pellg i vogël lumor quhet ujëmbledhës.

Një pellg quhet ndryshe si ujëmbledhës gjithashtu. Një pellg lumi normalisht është një pjesë e tokës e drenazhuar nga lumi dhe degët e tij. Karakterizohet nga një rrjedhë e përrenjve dhe rrjedhave. Një legen lumi vepron si arteriet në trupin tonë që lidh njërën pjesë të trupit me tjetrën. Detyra e një pellgu lumor është që të dërgojë të gjithë ujin në formën e rrjedhave dhe rrjedhave që bien mbi tokë në një lumë kryesor dhe të kthehet në oqean. Do të zbulonit se të gjitha rrjedhat poshtë kodrës rrjedhin në një lumë. Oqeani është, natyrisht, destinacioni i fundit i lumit, në të cilin rrjedhin të gjitha rrjedhat në një pellg. Në të vërtetë, të gjithë jetojnë në një pellg lumi. E gjithë uji që ne përdorim, të themi në banjë, në pellg, në kuzhinë dhe ujërat që kullojnë në rrugë shkojnë në lumë dhe nga ana tjetër në oqean.

Farë është një Luginë?

Duke hyrë në historinë e fjalës, mund të konstatohet se lugina është pasardhësi i fjalës frëngjisht të vjetër valee. Në përkufizim, një luginë, përkundrazi, në një pellgje, është një tokë tipike e ulët që përfundimisht rrethohet nga kodra ose male. Ato janë përgjithësisht të mëdha dhe nuk janë të ngushta. Ju do të gjeni që luginat karakterizohen nga klimat që janë të ndryshme nga zonat përreth. Ata janë gjithashtu të lehtë për të lundruar gjithashtu. Shtë e rëndësishme të theksohet se tiparet gjeologjike të tokës ndihmohen nga prania e luginave që janë shumë të dobishme për jetën e njeriut.

Luginat mund të kategorizohen bazuar në metodën e formimit të tyre. Kur korja e tokës ndahet, formohet një luginë e çarë dhe formojnë lëvizje të dhunshme tektonike. Ndonjëherë një akullnajë është e aftë të shkaktojë një luginë. Quhet lugina e akullnajave. Luginat e lumenjve formohen në mënyrë të ngadaltë falë procesit të erozionit.

Cili është ndryshimi midis një Baseni dhe një Lugine?

Dallimi midis një pellgu dhe një lugine

• landdo tokë që zbret në një lumë ose një rrjedhë quhet basen. Përkundrazi, një luginë, në një pellgje, është një tokë tipike e ulët që përfundimisht rrethohet nga kodra ose male.

• Një basen ndryshe quhet edhe ujëmbledhës.

• Një pellg karakterizohet nga një rrjedhë e përrenjve dhe rrjedhave. Luginat mund të kategorizohen bazuar në metodën e formimit të tyre.

• Detyra e një pellgu lumor është që të dërgojë të gjithë ujin në formën e rrjedhave dhe rrjedhave që bien mbi tokë në një lumë kryesor dhe të kthehet në oqean.

• Luginat janë përgjithësisht të mëdha dhe nuk janë të ngushta. Ju do të gjeni që luginat karakterizohen nga klimat që janë të ndryshme nga zonat përreth.

Leximi më tej:

  1. Diferenca midis Luginës dhe Kanionit